Processanläggning och terminal för rena marina bränslen

Bild: Swedegas

Miljökonsekvensbeskrivningar Lösningar

En processanläggning och terminal för flytande naturgas (LNG) byggs i Göteborgs Hamn. Anläggningen gör det möjligt att utnyttja kajen mer effektivt  då det går att lossa och lasta tankfartyg samtidigt som LNG bunkras. EU har gett projektet så kallad PCI-status, vilket innebär att det är  ett av de mest prioriterade infrastrukturprojekten i Europa. LNG är det renaste av tillgängliga marina bränslen och sjöfarten har ett stort behov av att minska på utsläppen.

COWI har bidragit till projektet genom ett antal miljötjänster. Bland annat genom att ta fram underlag för en tillståndsansökan och en  miljökonsekvensbeskrivning.

Projektinformation

Plats
Göteborgs Hamn

Period
2013 - pågår

Kund
Swedegas AB

Tjänster

  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Teknisk beskrivning
  • Geoteknisk stabilitetsutredning
  • Riskanalys
  • Säkerhetsrapport
  • Statusrapport
  • Samråd
  • Tillståndshantering

Kontakta oss

Stefan Bylin
Vice President
Water and Environment, West, Sweden

Tel: +46 10 850 23 93

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN