hÅLLBAR AVFALLSHANTERING

Uddevalla kommun har reviderat sin avfallsplan som syftar till att skapa en hållbar avfallshantering att ge förutsättning för kommunen att arbeta för en cirkulär ekonomi. En kommunal avfallsplan är ett strategiskt dokument som alla svenska kommuner ska ha enligt lag. I planen sätter kommunen upp visioner och mål för en hållbar avfallshantering.

Planens innehåll styrs av Naturvårdsverkets föreskrift och omfattar bland annat nulägesbeskrivning och framtidsprognos för avfallsmängder och förutsättningar i kommunen, nedlagda deponier och mål för avfallshanteringen där fokus ska ligga på avfallsförebyggande arbete.

COWI ansvarade för arbetet att revidera avfallsplanen för Uddevalla kommun. För att öka tillgängligheten till avfallsplanen har COWI strävat efter att utforma ett kommunikativt dokument som är intressant att läsa. Arbetet har skett i samråd med ett stort antal aktörer som är verksamma i Uddevalla kommun.

Uddevalla kommun utnämndes till Sveriges Avfallskommun 2018, ett pris som delas ut av Avfall Sverige.


PROJEKTINFORMATION

PLATS
Uddevalla

PERIOD
2016-2018

KUND
Uddevalla Kraft AB

TJÄNSTER

  • Avfall och resurser

 

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN