miljöutredningar när industritomt omvandlas till skola, kontor och bostäder

Kvarteret Grytan i Malmö genomgår en förvandling från industritomt med delvis tung industri. I en fastighet som COWI jobbar med har det tidigare varit en kemtvätt och nu har skolverksamhet, kontor och bostäder etablerats.

COWI har fått i uppdrag att utreda om det finns föroreningar och hälsorisker i fastigheten samt hur man skulle kunna komma tillrätta med eventuella problem. Undersökningar har genomförts i såväl jord som inomhusmiljöer och ytligt och djupt grundvatten.

Då det har planerats för känslig verksamhet har kraven varit höga. Utredningen har visat på klorerade föroreningar i mark och grundvatten och COWIs uppgift har varit att bedöma riskerna och se om det funnits behov att sanera.

PROJEKTINFORMATION

ORT

Malmö

PERIOD

2009 - pågående

KUND

Delta Fastigheter

TJÄNSTER
  • Miljörådgivning inför exploatering
  • Mark- och grundvattenundersökningar
  • Inomhusmiljöprovtagningar
  • Sanering av jord
  • Myndighetskontakter i samband med bl a saneringsanmälan
  • Förenklad riskbedömning

Kontakta oss

Tomas Nilson

Tomas Nilson
Project Manager
Infrastructure, Sweden

Tel: +46 108502551

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN