hållbar startpunkt för nytt sjukhus

Foto: Prosjektgruppen CURA

Strategisk miljörådgivning Lösningar

Fram till 2040 förväntar man sig upp till 50 000 nya invånare och 25 000 nya arbetsplatser i Drammenregionen. Därför ska Drammen få ett nytt sjukhus som ska ha kapacitet att tillgodose behandlingsbehovet hos en starkt ökande befolkning.

Tomten där det nya sjukhuset ska byggas rymmer i dag industri-, verkstads- och lagerhallar. COWI bistår därför med miljökartläggning och ska utarbeta en miljösaneringsbeskrivning för byggnadsmassan och jordmassan på ett 60 000 m² stort område på Brakerøya i Drammen.

Avsikten med arbetet är att identifiera hälso- och miljöfarliga ämnen i byggnadsmaterial. Därefter ska man beskriva hur sanering och slutbehandling av de här ämnena och materialen ska göras så att man uppfyller arbetsmiljökraven och undviker förorening av den yttre miljön vid slutdisponering av materialen.

Vid arbetet tar man också hänsyn till hanteringen av byggnader som bör bevaras och till möjliga föroreningar i marken.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Drammen

PERIOD
2017-2019

KUND
Helse Sør-Øst

TJÄNSTER

  • Miljökartläggning
  • Miljösaneringsbeskrivelse

Kontakta oss

Vibeke Nossum
Project Director
Environment and waste, Norway

Tel: +47 951 54 182

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN