INNOVATIVA MILJÖLÖSNINGAR FÖR SKYDDAT HAMNOMRÅDE

Foto: www.flickr.com/photos/anpalacios
Strategisk miljörådgivning Lösningar

Stora delar av sjöbottnen utanför Bergen är starkt förorenade av tungmetaller och organiska miljögifter. Samtidigt är bryggorna längs Vågen upptagna på Unescos världsarvslista och havsbottnen är skyddad av kulturminneslagen. Bergens hamn är ett av de havsområden i Norge som är prioriterade för rening av förorenad havsbotten.

COWI har varit engagerade som projektkoordinator och fackrådgivare för projektet Renere havn Bergen under perioden 2009–2017. Målsättningen är att hindra spridning av miljögifter från förorenad havsbotten och att skapa en renare hamnmiljö. Projektet ansvarar för att undersöka miljöförhållandena, ta fram av åtgärdslösningar och förbereda start av uppröjning. Åtgärdsområdet är totalt cirka 3 km² och täcker Puddefjorden, Store Lungegårdsvann och Vågen. Åtgärderna mot förorenad havsbotten i Bergens hamn är de mest omfattande, dyraste och mest komplicerade åtgärderna i vattenområdet i väst.

Projektet är innovativt i den meningen att man prövar en kombination av nya och traditionella metoder för att få önskat miljöförhållande och samtidigt skydda marina kulturminnen i Vågen. Projektet har lagt vikt vid kommunikation och information till intressenter och invånare.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Bergen, Norge

PERIOD
2009-2017

KUND
Bergen Kommune

TJÄNSTER

  • Projektledning
  • Miljökartläggning till havs och på land
  • Riskutvärdering
  • Rådgivning om farligt avfall
  • Myndighetskontakt
  • Projektering av åtgärder till havs
  • Samrådsprocesser

Kontakta oss

Randi Jahnsen
Project Director
Buildings

Tel: +47 97542189

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN