Människan i fokus för ökat säkerhetstänk

Foto: Kristin Lidell 

Säkerhetsutbildningar med människan i fokus minskar ofta antalet olyckor och tillbud. Utbildningarna fokuserar på beteendebaserad säkerhet och en kultur där säkerheten alltid är en självklar del av arbetet.

COWI fick i uppdrag av Nexans Group att ta fram säkerhetsutbildningar som riktar sig till alla medarbetare på företagets anläggningar runt om i Europa. Sedan tidigare hade tekniska och organisatoriska åtgärder genomförts men man såg nu ett behov av att involvera medarbetarna ännu mer i arbetet.

Utbildningarnas innehåll utformades tillsammans med kunden utifrån COWIs koncept inom MTO - Människa, Teknik, Organisation och HF - Human Factors. Kunskap om kultur och språk är viktigt för att nå framgång och därför har COWI utbildat nyckelpersoner inom Nexans säkerhetsorganisation, som sedan genomfört utbildningar lokalt.

PROJEKTINFORMATION

PLATS
Cortaillod, Paris, Lens

PERIOD
2017

KUND
Nexans Group

TJÄNSTER

  • Safety Awareness Day för Europachefer och Europeiska HR-teamet
  • Train the trainer utbildning om säkerhetskultur och beteendebaserad säkerhet för Säkerhetschefer i Europa
  • Framtagning av utbildning tillsammans med kunden

 

Kontakta oss

Stefan Bylin
Vice President
Water and Environment, West, Sweden

Tel: +46 10 850 23 93

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN