Ett stort steg mot cirkulär ekonomi

Foto: KRILOV

Med den nya återvinningscentralen vill Köpenhamns stad och Amager Ressourcecentre främja övergången till en cirkulär ekonomi där använda föremål i första hand ses som en resurs, inte som avfall. 

På Sydhavns återvinningscentral kommer besökarna att kunna lämna in material som kan återanvändas eller repareras, till exempel gamla brädor och tegelpannor.

För att främja och stödja övergången till cirkulär ekonomi kommer minst 50 procent av det material som används för att bygga återvinningscentralen att återvinnas eller certifieras enligt hållbarhetsstandarder. 

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Danmark

PERIOD:
2017-2018

KUND:
ARC (Amager Ressourcecenter)

UNDERKONSULTER:
Krilov Arkitekter

COWIS TJÄNSTER:

  • Beredning av konceptdesign
  • Beredning av detaljplanering och huvudprojektet
  • Upphandling och kontraktshantering
  • Arbetsledning under byggfasen

Kontakta oss

Torben Frandsen Nielsen
Chief Project Manager
Waste and Contaminated Sites, Denmark

Tel: +45 51542166

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN