stabiliteten i Säveån ska förbättras

Längs med Säveån i Lerums kommun pågår erosionsprocesser som på sikt kommer att påverka stabiliteten och kan utvecklas till ras och/eller skred. I kombination med stora mäktigheter av lera är stabiliteten längs stora delar av Säveån i Lerums tätort bristfällig. Åtgärder i form av erosionsskydd och tryckbank behöver läggas ut på flera delsträckor i Säveån för att höja stabiliteten.

I COWIs uppdrag ingår att ta fram tillståndsansökningar för vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen samt att ta fram kontrollprogram och utöva tillsyn när åtgärderna genomförs.

PROJEKTINFORMATION

PLATS
Lerum

PERIOD
2015-2020

KUND
Lerums kommun

TJÄNSTER

  • Tillståndsansökan vattenverksamhet
  • Samrådsunderlag
  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Teknisk beskrivning
  • Förhandling med Mark- och miljödomstolen
  • Förfrågningsunderlag
  • Kontrollprogram

 

 


Kontakta oss

Stefan Bylin
Vice President
Water and Environment, West, Sweden

Tel: +46 10 850 23 93

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN