Uppskattad säkerhetsutbildning för Ahlstrom-Munksjö

Foto: Marcus Bohlin

På Ahlstrom-Munksjös massabruk i Aspa bruk är beteendebaserad säkerhet – BBS ett vedertaget arbetssätt sedan 2014. För att säkerställa att BBS fortsätter att vara en given del av säkerhetsarbetet fick COWI i uppdrag att genomföra en ny utbildningsomgång våren 2018. 

Liksom 2014 utbildades samtliga, drygt 190 medarbetare i organisationen, detta för att alla nyare medarbetare ska få BBS-utbildning men det ger också en chans till uppfräschning av kunskaperna, för dem som gått utbildningen tidigare. 

Att alla anställda oavsett roll deltar i BBS-arbetet, understryker vikten av att involvera alla medarbetare i säkerhetsarbetet, eftersom säkerhet är något vi skapar tillsammans.  

BBS-arbetet leds av coacher som kommer från alla nivåer i organisationen. Coachen fungerar som bollplank men medarbetarens är sin egen säkerhetsexpert, ett upplägg som skiljer sig från starten 2014 och som uppfattats som mycket positivt.

 

PROJEKTINFORMATION

PLATS
Aspabruk

PERIOD
2018

KUND
Ahlstrom-Munksjö

TJÄNSTER

  • Förberedande intervjuer med medarbetare
  • Heldagsutbildning i Beteendebaserad säkerhet för samtliga ledare och medarbetare 
  • Heldagsutbildning för BBS-coacher

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN