Befolkningsprognoser hjälper kommuner med planering av välfärden

För att danska kommuner ska få bästa möjliga förutsättningar att tillhandahålla de tjänster som sker i kommunal regi är det viktigt att de har kunskap om invånarantalet och dess utveckling.

Med hjälp av prognosmodellen Demografix hjälper COWI drygt hälften av Danmarks kommuner att beräkna hur invånarantalet kommer att utvecklas i kommunen som helhet och uppdelat på distrikt och åldersgrupper. För kommunerna är detta avgörande uppgifter vid planering av kapaciteten och budgeteringen inom exempelvis barnomsorg, skola och äldrevård.

Med Demografix kan kommunerna modellera olika scenarier och exempelvis se vad ökat bostadsbyggande skulle betyda för antalet barn i förskole- och skolåldern fördelat på områden. De får på så sätt överblick över i vilken grad kapaciteten måste anpassas om bostadsbyggandet ändras.

Med de data som ingår i modellen kan man till exempel undersöka varifrån de kommer som flyttar in i nya bostadsområden och vilken sammansättning hushållen i de nya bostäderna har.

56 kommuner i Danmark använde under 2018 prognosmodellen Demografix.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
2007 –

KUND
56 danska kommuner

TJÄNSTER

  • Modellutveckling
  • Datauppdatering
  • Konsulthjälp till kommunerna i samband med beräkning av prognoserna

 


Kontakta oss

Mads Laursen
Project Manager
Urban Planning and Transport, Denmark

Tel: +45 56407635

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN