universalplattform för geodatavisualisering och underhåll

80 % av alla kommersiella och administrativa beslut är knutna till en plats. COWIs MultiViewer (CMV) är en universalplattform för geodatavisualisering och underhåll som används för just sådana processer. Med MultiViewer kan du komma åt, hantera och distribuera all din data precis som du vill. Alla typer av geodata kan hanteras, oavsett var de kommer ifrån: ortofoton, oblika bilder, gatubilder, UAV-baserade bilder, 3D-modeller, digitala höjdmodeller, WMS- och WFS-data.

Med MultiViewer hanteras geodata utifrån ett projektbaserat perspektiv – du får en enda åtkomstpunkt till alla dina projektdata och kan hantera dem med hjälp av skikt, georeferenser, tidsinformation och anpassade registreringar. Det här konceptet är mycket användbart i industritillämpningar, till exempel vid anläggnings- och fastighetsinspektioner, undersökningar av fjärrvärmenät och fastighetsförvaltning.

Öppna MultiViewer och se våra demonstrationsprojekt HÄR.

COWIs MultiViewer (CMV)

80 % av alla kommersiella och administrativa beslut är knutna till en plats. COWIs MultiViewer (CMV) är en universalplattform för geodatavisualisering och underhåll som används för just sådana processer.

Kontakta oss

Lars Flemming
Chief Market Manager
Mapping, Denmark

Tel: +45 51561048

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN