högupplösta panoramabilder av vägar och gator

Digital Street Imagery (DDG) är en on demand-tjänst som skapar högupplösta panoramabilder av gator i Danmark för yrkesmässig användning. COWI har erbjudit tjänsten sedan 2014 och under 2014-15 skapades bilder av mer än 10 000 kilometer offentliga vägar i 10-12 kommuner. 

I dag genomför COWI fullskaliga DDG-skanningar vartannat år. Resultatet bearbetas och lagras i databaser som kunder kan få tillgång till på licensbasis.

DDG 2016 resulterade i 15 miljoner panoramabilder av 104 000 kilometer vägar med 7-metersintervaller. Tjänsten erbjuder betydligt högre täckning och upplösning och mer aktuella bilder än liknande tjänster från andra leverantörer.

Alla ansikten och registreringsskyltar pixlas i alla bilder i DDG-databaserna så att de inte röjer personuppgifter.

Kunder kan få tillgång till alla DDG-bilder genom en licens och verktyget COWI Multi Viewer, som COWI utvecklat specifikt för delning och hantering av bild-/geodata.


PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Danmark

PERIOD:
Vartannat år sedan 2014

KUND:
(COTS för) alla intressenter

COWIS TJÄNSTER:

  • Digital Street Imagery – DDG, Danmark (COWI COTS)

Kontakta oss

Lars Flemming
Chief Market Manager
Mapping, Denmark

Tel: +45 51561048

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN