Precisionsmätningar har bidragit till kabelbyte

Tjörnbron är en snedkabelbro över Askeröfjorden cirka 50 kilometer norr om Göteborg. Bron har ett huvudspann på 366 meter.

Trafikverket beslutade att på grund av korrosion påbörja ett antal byten av skadade kablar och därför genomförde COWI Geoservice under 2014 mätningar av kabellängden för de mest skadade kablarna. Mätningarna används för att beställa nya kablar från leverantören och bytet har genomförts med stor framgång. Under 2015 mättes 14 kablar på brons östsida och bytet planeras till 2019, och i mars 2018 mättes ytterligare 16 kablar.

COWI står för projektledning och samordning medan lokala entreprenörer står för säkerhet och tillgänglighet. Data från Geoservice kvalitetssäkras och levereras till COWIs avdelning Bridge, Tunnel and Marine Structures (BTM) i Danmark för beräkning av slutliga beställningslängder och dimensioner.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Sverige

PERIOD
Hösten 2014–2020

KUND
Trafikverket

TJÄNSTER

  • Precisionsmätningar med skärpta noggrannhetskrav
  • Databehandling och utvärdering

Kontakta oss

Henrik Ussing Lynge
Project Director
Geoservices, Denmark

Tel: +45 56407743

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN