Drönare kartlägger övningsterräng och invasiva växter

Allt fler invasiva växtarter slår rot i dansk jord och det kan ske på bekostnad av det naturliga och inhemska växtlivet.

Med hjälp av drönare vill försvaret få överblick över de invasiva växterna på sina många övningsområden. Orsaken är att försvaret vill skydda naturen på övningsområdena och som en del i denna strävan vill man bekämpa de invasiva växtarterna. Från 2018 övergår naturvården på försvarets områden  till ett privat företag så försvarets egen personal kommer i framtiden att ha allt mindre kunskap om naturens status i de berörda områdena.

COWI vann på våren 2017 ett projekt där syftet var att kartlägga Kulsbjerge och Nørre Uttrup övningsområden under en säsong, med särskilt fokus på att lokalisera invasiva växter.

Projektet kartla spektrala signaturer för en rad invasiva växter med hjälp av analyser av data som samlats in med drönare.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
2017

KUND
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

TJÄNSTER

  • Kartläggning med drönare
  • Fältbesök
  • Bearbetning
  • Lokalisering av invasiva växter
  • Manuell, automatisk och halvautomatisk klassificering

Kontakta oss

Stephan Mølvig
Specialist
Geoservices, Denmark

Tel: +45 56401686

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN