COWI levererar framtidsbilder för Kristiansand

Markutveckling och fastighetsutveckling Lösningar

Kristiansands kommun står inför utmaningar kopplade till stadstillväxt, ökningen av antalet äldre personer och krav på klimatvänlig stadsutveckling som kräver en långsiktig stadsutvecklingsstrategi. I parallelluppdraget Kristiansand 2041 uppmanade kommunen fyra fackområden att ta fram analyser, idéer och förslag till framtidsbilder för stadens långsiktiga utveckling. Projektet presenterades i samband med Kristiansands 400-årsjubileum.

COWIs svar blev självkörande trafiklösningar, bilfritt centrum, startup village och hälsokluster. Svaret finns att läsa i sin helhet på www.kristiansand2041.no.
Projektet presenterade sju konkreta huvudlösningar för hur Kristiansand kan lyckas i framtiden: värdeskapande förtätning, Gravane Startup Village, Campus Helsecluster, kollektivboende för framtiden, aktiv transport, bilfritt centrum och självkörande och delade transporter.

COWI genomförde också SWOT-analyser inom tema som demografi, klimat, teknologi, självkörande bilar och globalisering, som bidrog till de slutliga lösningarna.

 

PROJEKTINFORMATION

ORT
Kristiansand

PERIOD
2016-2017

KUND
Kristiansand Kommune

TJÄNSTER

  • Trafik- och transportanalyser
  • Områdesutveckling
  • SWOT-analyser
  • Konceptutveckling för område och mobilitet

Kontakta oss

Malene Kofod Nielsen
Project Manager
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 56407729

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN