Implementering av ny laserskanningteknik från Hexagon

Luftburen laserskanning når nya höjder i strävan efter att bland annat skapa effektiva och noggranna digitala höjdmodeller. I Danmark finns bland annat den digitala höjdmodellen från Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE). Den bygger på Lidar-skanning med fyra punkter per m2, men utvecklingen av laserskanningteknik går fort och COWI Mapping testar och använder den senaste tekniken med Hexagons Single Photon Lidar (SPL100).

Som ett led i den tekniska utvecklingen inledde COWI ett pilotprojekt över Köpenhamn och Stora Bältbron för att få mer kunskap och insikt i SPL-teknologins nya användningsmöjligheter.

SPL-skannern använder en ny teknik där en laserpuls splittras i 100 mindre strålar. Det gör att det går att mäta sex miljoner punkter per sekund, vilket är cirka 10 gånger mer än traditionella Lidar-skannrar. Med en punkttäthet på 10–100 punkter per m2 och en noggrannhet på 5–10 centimeter uppnås en helt ny detaljgrad av skannade objekt.

 


PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
2017

KUND
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)

TJÄNSTER

  • Skanning av pilotområden över Köpenhamn och Stora Bältbron med Leica SPL100
  • Databehandling och utvärdering

Kontakta oss

Claus Durr Poetzsch
Chief Project Manager
Mapping Projects, Denmark

Tel: +45 41760448

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN