ska utveckla självkörande transportmodell

Samhällsplanering Lösningar

Nya teknologiska trender och mobilitetens betydelse är ett projekt som ska hjälpa Ruter att förstå hur stads- och transportbilden i framtidens Oslo kan utvecklas.

Projektet är en vidareutveckling av en litteraturstudie där tre konsultföretag skulle se på denna problemställning. COWI ska nu utveckla en transportmodell som ska hjälpa Ruter att förstå vilken betydelse nya transport- och mobilitetsformer kommer att ha.

Modellen ska baseras på traditionella modellverktyg, men kompletteras med en modul som kan modellera trendbrott bland annat till följd av att självkörande fordon införs.

Norge har varit ledande inom elektrifiering av fordonsparken. Eftersom detsamma gäller för andra mobilitetstrender kommer modellen att bli ett viktigt verktyg för att förstå hur bland annat självkörande bilar och bildelning kan påverka stadsbilden, trafiken och bilparken.

Ett av målen är att kunskapen från modellen ska kunna hjälpa Ruter att utveckla goda möjligheter för självkörande enheter i morgondagens transportsystem.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Oslo, Norge

PERIOD
2017-2018

KUND
Ruter AS

TJÄNSTER

  • Trafikmodeller
  • Trafiksimuleringar

Kontakta oss

Geir Vasseljen Mørkrid

Geir Vasseljen Mørkrid
Head of Section
Roads and Transport Planning, Norway

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN