32 kilometer tunnlar mot avloppsöversvämningar

District of Columbia Water and Sewer Authority implementerar DC Clean Rivers Project (DCCR) är en långsiktig plan för att kontrollera översvämningar från ett kombinerat avloppssystemet.

DCCR innefattar 32 kilometer tunnlar som ska fånga upp och transportera avloppsvatten till ett närbeläget reningsverk.

Blue Plains-tunneln är en central del av projektet. Den utgörs av en 7,3 kilometer lång tunnel med diametern 7,6 meter, fem schakt och ett förgjutet betongfoder med packningar som skruvas på plats.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Washington DC, USA

PERIOD:
2013-2015

KUND:
District of Columbia Water and Sewer Authority

COWIS TJÄNSTER:

  • Inhouse-ingenjörstjänster
  • Byggarbetsledning för tunnlar och schakt
  • Inspektionstjänster
  • Övervakning av efterlevnad av miljöregler och bygglov
  • Tekniskt fältarbete
     

Kontakta oss

Steven Kramer
Senior Project Director
Operations, East Inc, United States

Tel: +1 973 379 6699

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN