reservoaravsänkning i nödsituationer

COWI bidrog med tjänster inom strukturell konstruktion och geoteknik samt tjänster under byggfasen vid rekonstruktionen av Catskill Watershed-dammarna och tillhörande anläggningar, inklusive installation av en lågnivåutloppstunnel vid Gilboa-dammen.
 
Syftet var att underlätta reservoaravsänkning i nödsituationer och möjliggöra partiell eller fullständig tömning av reservoaren. 

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
New York, USA

PERIOD:
2005 - pågår

KUND:
New York City Department of Environmental Protection

COWIS TJÄNSTER:
  • Design
  • Tjänster under byggfasen

Kontakta oss

Radenko Kasikovic
Tunnel Specialist
COWI Consulting Inc, Operations, United States

Tel: +1 9295260375

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN