Optimerad återvinning av ytvattnet från Danmarks fjärde största sjö Tissø

Danmarks fjärde största sjö, Tissø, på västra Själland utsätts för ett hårt tryck eftersom den används intensivt för försörjning av processvatten i olika industrier i Kalundborg.

För att industrin även fortsättningsvis ska få det vatten den behöver och för att detta ska ske på ett så hållbart sätt som möjligt, undersöker COWI hur den framtida återvinningen av sjöns ytvatten ska kunna optimeras.

Först och främst ska detta ligga till grund för ett underlag från Kalundborg Forsyning för att ansöka om mer återvinning med bättre vattenkvalitet i framtiden. Samtidigt ska det öka kunskapsnivån om ytvattensåtervinning.

Områdets lokala geologiska, hydrogeologiska och hydrologiska förhållanden undersöks med avancerade geofysiska provningar och mätningar av vattenkvaliteten, och resultaten ska leda till fler alternativ och hållbarare vattenåtervinningsstrategier.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
2012–2017

KUND
Kalundborg Forsyning

TJÄNSTER

  • Vattenresurser
  • Natur
  • Geofysik

Kontakta oss

Anders Refsgaard
Project Director
Groundwater and Geoscience, Denmark

Tel: +45 56401883

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN