Kontorshus med koll på grundvattnet

Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet, Energistyrelsen och Banedanmark har beslutat att flytta in under samma tak i ett 41 000 m2 stort kontorshus på Kalvebod Brygge. Bygget är omgivet av järnvägsspår och Cityringen, och en grundvattenssänkning gjordes när grävningen till bygget av kontorhuset gjordes.

Under perioden 2016–2017 fungerade Aarsleff som underentreprenör för A. Enggaard.
Aarsleff ansvarade för etablering och grävning av byggropen på cirka 100 x 100 x 8 meter.
COWI var under den perioden rådgivare åt Aarsleff och utformade en anläggning för grundvattenhantering som effektivt sänkte grundvattnet, vilket gjorde det möjligt att gräva gropen.

På grund av stora vattenmängder, grundvattensföroreningar och krav på återinfiltration av det uppumpade grundvattnet var det en komplicerad process men grävningen blev en stor framgång och genomfördes inom den projekterade tidsplanen.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
2015–2017

KUND
Aarsleff

TJÄNSTER

  • Grundvattenshantering
  • Förundersökningar
  • Myndighetsärenden
  • Utformning och uppföljning

Kontakta oss

Jan Stæhr
Market Director
Groundwater and Geoscience, Denmark

Tel: +45 56402265

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN