ett stort femårigt projekt för förbättrad sanitet

I Lusaka har ett stort femårigt program inletts för förbättrad sanitet, Lusaka Sanitation Programme, som finansieras av EIB, KfW, AfDB, WB och Zambias regering. Totalt investeras 240 miljoner euro i nya avloppsreningsverk,

520 km avloppsledningar, decentraliserade avloppsreningssystem, 100 offentliga toaletter, cirka 12 000 lokala sanitetsenheter samt enheter för hantering av fekal slam.

Projektimplementeringen hanteras och övervakas av en projektledningsenhet inom Lusaka Water and Sewerage Company, med stöd från en konsult för projektimplementering (PIC).

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Lusaka, Zambia, Afrika

PERIOD:
2016-2021

KUND:
Europeiska investeringsbanken, EIB

Stödmottagare:
Lusaka Water and Sewerage Company, LWSC

Konsortium:
COWI A/S (huvudpartner), PM Group och Artelia COWI Zambia (underkonsult)

COWIS TJÄNSTER:

  • Konsult för projektimplementering (PIC)
  • Stöd och rådgivning till LWSC om ledning och övervakning av Lusaka Sanitation Programme inkl. ledning och övervakning av flera konsult- och arbetskontrakt

Kontakta oss

Karsten Vesth-Hansen
Project and Market Director
Water, Denmark

Tel: +45 56402268

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN