parken gör det lättare att hantera skyfall 

Foto: Tredje natur

Moderniseringen av Enghaveparken kommer att göra det lättare att hantera skyfall i Köpenhamn.

Projektet innefattar skyddsåtgärder mot skyfall: 26 000 kubikmeter vatten får plats i den historiska, skyddsvärda parken mitt i Köpenhamn.

Parkens befintliga gröna rutnät ska bevaras, men i stället för att vatten leds bort från staden via avloppssystemet kommer Enghaveparken i framtiden att kunna fånga upp stora mängder regnvatten genom skyddsvallar, skjutluckor och hålrum. Vattnet leds sedan ut till Köpenhamns hamn.

Parken ingår i Köpenhamns översiktsplan för skyfallshantering och kommer att skydda den här delen av staden mot de omfattande skador som skyfall kan medföra.

Tillsammans med arkitektfirman TREDJE NATUR och processkonsultföretaget Open Air Neighbourhood är COWI huvudkonsult för moderniseringen av parken.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Danmark

PERIOD:
2014-

KUND:
Köpenhamns kommun

PARTNERS:
Tredje Natur
Open Air Neighbourhood

COWIS TJÄNSTER:

 • Övergripande utformning av parken, inkl.
 • Lösningar för skyfallshantering för uppsamling av 24 000 m³ vatten
 • Fontäner
 • Vattenrening
 • En solid betongmur runt parken, med vatten som sprutar från överdelen av betongstrukturen
 • Betongplatta med kylsystem för skridskobana
 • Idrottsplats för hockey, bollsporter osv.
 • Rekonstruktion av de historiska paviljongerna som ritats av den danska arkitekten Arne Jacobsen
 • Stöd vid byggarbetsledning
 • Arbetsledning
 • Projektledning

Kontakta oss

Kristian Høigaard Vilstrup
Project Manager
Highways and Airports International, Denmark

Tel: +45 4176 8182

Kontakta oss

Jeppe Sikker Jensen
Technical Director
Water and Nature, East, Denmark

Tel: +45 21468404

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN