Huvudvattenledning lika lång som ett maraton

Foto: Claus Knuth
Vattenförsörjning Lösningar

Den nya huvudvattenledningen ska säkra vattenleveranserna i Stavangerregionen i framtiden. Uppdragsgivaren IVAR (Interkommunalt vatten-, avlopps- och renhållningsverk) levererar dricksvatten och renar avloppsvattnet till ägarkommunerna i regionen.

Aktuella uppskattningar om längden på huvudrörledningen som COWI projekterar ser ut att sluta på cirka 40 kilometer, och kommer troligen att inkludera 10–12 ventilkammare och en kontrollbassäng. Detta är nästan lika långt som ett vanligt maratonlopp. Vattenledningen kommer att få kapacitet att leda upp till 3 300 liter i sekunden, vilket motsvarar cirka 3,5 gånger volymen i hela Royal Albert Hall – varje dygn.

Den nya huvudvattenledningen byggs för att säkra vattenförsörjningen till ägarkommunerna och den ska läggas väster om den befintliga huvudvattenledningen. Tillsammans med den befintliga huvudvattenledningen bildar den nya ledningen en ringledning som säkrar vattenförsörjningen vid eventuella brott eller planerat underhåll på ledningsnätet.

Projektet omfattar också havsledningar som innebär att två av COWIs ingenjörsdykare ska bidra till uppdraget.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Stavangerregionen, Norge

PERIOD
2017-2022

KUND
IVAR (Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk)

TJÄNSTER

  • Väg
  • VA-teknik
  • Geoteknik
  • Byggteknik
  • Elektricitet
  • Områdesplan
  • VVS
  • ROS/ MOP/ SHA

Kontakta oss

Jon Haavard Lien
Civilengineer and Project Manager
Water and Environment

Tel: +47 91766917

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN