Nordens största avloppsreningsverk

En genomsnittlig dag kommer mer än 4 000 liter avloppsvatten per sekund in i reningsverket, där det renas i flera steg innan det släpps ut i havet. Om man ser till volymen renat avloppsvatten är Ryaverket Nordens största avloppsreningsverk. 

Det sista reningssteget innebär att vattnet pressas genom skivfilter som avlägsnar de allra minsta partiklarna, bland annat fosfor.

Filtren måste regelbundet rengöras med saltsyra för att funktionen ska upprätthållas, och Ryaverket har nu installerat ett helt nytt system som gör det enklare och säkrare att hantera den frätande saltsyran.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Göteborg, Sverige

PERIOD
20152016

KUND
Gryaab

TJÄNSTER

  • Processdesign
  • Rörkonstruktion
  • Byggarbete
  • El och automatisering
  • Arbetsledning för byggarbete och montering
  • Projektledning
  • Risk- och säkerhetshantering

Kontakta oss

Anna Berggren
Senior Market Director
Business Development, Sweden

Tel: +46 108501574

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN