RENINGSVERKET SOM PRODUCERAR FÖRNYBAR ENERGI

Foto: Halden Kommune/ Henrik D. Meyer
Avloppsvattenrening Lösningar

Det nya reningsverket på Refne i Haldens kommun benämns av kommunen själv som kommunens största – och viktigaste – investering någonsin.

Uppgraderingen av det gamla reningsverket var nödvändig för att man skulle kunna tillgodose nya krav på rening av utsläppen från Haldens invånare. Dessutom var det nödvändigt att utöka den ursprungliga anläggningen för att möta en väntad befolkningsökning i Halden.

COWI har ansvarat för alla ingenjörsområden i projektet. Nu har Halden ett toppmodernt kommunalt reningsverk som uppfyller miljökraven och kan hantera utsläpp från 42 000 invånare och därmed kan staden växa betydligt.

Förutom att reningsverket har uppgraderats har man också byggt en biogasanläggning i anslutning till reningsverket. Det gör att energi som skapas i anläggningens reningsprocesser kan användas för att värma upp byggnaden men också till att producera ström. På sikt är målet att biogasanläggningen ska kopplas till ett fjärrvärmenät och på så sätt kunna elförsörja framtida närliggande bostadsområden. Detta ger också en ekonomisk vinst för kunden som sparar utgifter som tidigare har använts för att köra bort och behandla slammet externt.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Halden, Norge

PERIOD
2013-2018

KUND
Halden kommune

TJÄNSTER

 • Process/maskinteknik
 • Byggteknik
 • Elektriska och VVS-tekniska anläggningar samt automatiseringsanläggningar
 • Brandsäkring
 • Akustik
 • Miljö
 • Energi
 • Byggnadsfysik
 • FDVU (Förvaltning, drift och underhåll)
 • Landskapsarkitekt
 • Geoteknik
 • Utvändig väg, vatten- och avloppsanläggning.

Kontakta oss

Erik Johannessen
Market director
Industry and process

Tel: +47 488 96 684

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN