Integrerad sanitetshanteringsplan

I dag saknar över 40 procent av hushållen i Nairobi säker tillgång till sanitet. I stället används septiktankar, gropar eller öppna avloppsdiken.

Athi Water Services Board har insett behovet av upprustning, och har därför bett COWI att identifiera de lämpligaste typerna av sanitetstjänster för alla befolkade områden i Nairobi och i sju satellitstäder.

Som ett första steg har COWI utvärderat det befintliga avloppsnätet och utformat specifikationer för ett akutprogram för omedelbart genomförande som innefattar ett antal kortsiktiga renoveringsprojekt.

Detta följdes upp med detaljplanering av kortsiktiga åtgärder, preliminär design av åtgärder på medellång sikt samt preliminära miljökonsekvensbeskrivningar och sammanställning av en integrerad sanitetshanteringsplan, inklusive finansiella och ekonomiska analyser.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Nairobi, Kenya, Afrika

PERIOD
20162018

KUND
Athi Water Services Board, med finansiering från Världsbanken

TJÄNSTER

  • Strategisk planering
  • SewerCAD-programvarumodellering
  • Detaljplanering
  • Preliminär design
  • Miljökonsekvensbeskrivningar
  • Finansiell och ekonomisk analys

Kontakta oss

Peter Qwist-Hoffmann
Project manager
Water, Denmark

Tel: +45 41760241

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN