Skyddsvall minskar översvämningsrisken inför framtiden

IHNC-projektet är det största civila design-/byggprojektet för anläggningsarbete som någonsin utförts av U.S. Army Corps of Engineers (USACE). Det är en del av USACE:s åtagande för att skydda befolkningen i New Orleans mot översvämningar vid framtida orkaner.

Det mycket stora projektet innefattar en drygt tre kilometer lång snedstöttad skyddsvall och tre portöppningar.

COWI var huvuddesigner (DOR) för projektet vilket innefattade lösningar som minskade byggkostnaden utan att strukturella prestanda påverkades.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
New Orleans, Louisiana, USA

PERIOD:
2007-2011

KUND:
US Army Corps of Engineers

COWIS TJÄNSTER:

  • Utformning av skyddsvall
  • Utformning av tillfartsvallar
  • Utformning av skyddssystem mot erosion
  • Feedback om pålbelastningstestning
  • Utformning av portöppning för fartyg i förbiledningskanal
  • Hydraulisk modellering
  • Icke-linjär inkrementell analys
  • Jord-byggnad-interaktionsanalys för skyddsvall och portöppning

Kontakta oss

Dale Berner
Chief Specialist
Marine, United States

Tel: +1 5108398972

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN