En innovativ regnvattenslösning sparar på dricksvattnet och skapar en spännande stad

Photo: Tækker Group

Staden Nye är ett stadsutvecklingsprojekt där hållbarhet och livskvalitet sätts i främsta rummet, inte minst i form av visionär vatten- och klimathantering med mer natur, biologisk mångfald och vatten i stadsmiljön.

Målsättningen är bland annat att ta hand om allt regnvatten från staden, skydda mot översvämningar och integrera vatten i stadsmiljön. Man ska dessutom tillhandahålla vatten med en kvalitet och i en mängd som tillgodoser områdets nuvarande vattenflöden och skapa ny stadsnatur för rekreation.

COWI har som en integrerad och helhetsinriktad lösning utvecklat och projekterat vattenhantering för hela området tillsammans med vägar och övrig infrastruktur.

Vattenhanteringen i Nye har gett Aarhus Vand möjlighet att utveckla ett reningsverk som använder uppsamlat regnvatten och försörjer staden med sekundärvatten till toaletter och tvättmaskiner. Vattenlösningen är den första i sitt slag i Danmark.

I första etappen ingår cirka 600 bostäder och vattnet kommer att renas och användas till toalettspolning och klädtvätt utan några merkostnader för invånarna. På sikt kommer det att omfatta en stad med 15 000 invånare. Det kommer att spara cirka 30 miljoner liter dricksvatten om året. Reningsverket innebär dessutom en miljöteknisk utveckling som kan användas nationellt och internationellt.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Nye, Danmark

PERIOD
2014 –pågår

KUND
Tækker Group

TJÄNSTER

  • Projektutveckling
  • Detaljprojektering och realisering för vattenhantering
  • Klimatanpassning
  • Återanvändning av regnvatten
  • Stadsnatur, gator och infrastruktur
  • Myndighetsbehandling och tillstånd

 


Kontakta oss

Carsten Fjorback
Technical Director
Water and Nature, West, Denmark

Tel: +45 41764266

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN