hållbar vatten- och sanitetsförvaltning

Foto: Rosemary Sheel

COWI har spelat en nyckelroll i vattenförvaltningsprogrammet i Benin sedan 1990-talet. 2017 fick vi förtroendet att leda den tekniska supporten inom OmiDelta-programmet.

Programmet handlar främst om hållbar urbanisering i flodmynningsområden, och målet är att alla invånare ska ha tillgång till vatten och sanitet som förvaltas på ett hållbart sätt år 2030. Målet har formulerats utifrån FN:s mål nummer 6 för hållbar utveckling.

Inom OmiDelta-programmet ska 8 miljoner Euro under en fyraårsperiod investeras i tekniska lösningar för att lindra fattigdom och förbättra den socioekonomiska utvecklingen, kopplat till förvaltning, hälsoförbättringar, förväntad livslängd, studenters utbildningsnivå, jämlikhet mellan könen osv.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Benin, Afrika

PERIOD
20172021

KUND
Nederländernas ambassad, Cotonou

TJÄNSTER

  • Teknisk support inom vatten, sanitet och hygien (WASH)
  • Integrerad vattenförvaltning (IWRM)

Kontakta oss

Klaus Nuri Møller
Project Director
Water, Denmark

Tel: +45 56401044

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN