business arena göteborg, 16 maj

Bild: Business Arena

Business Arena  är Nordens ledande mötesplats för aktörer på ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

När: 16 maj
Var: Svenska Mässan, Göteborg

Ett omfattande program med seminarier fokuserar på en rad aktuella frågeställningar, trender och framtidsfrågor som är avgörande för Sveriges utveckling. COWI är på plats, besök vår monter och prata klimatneutrala byggnader med oss.

För anmälan och program besök Business Arenas hemsida

Kontakta oss

Maijlén Svelenius
Chief Specialist
Communication SE, Sweden

Tel: +46 708201535