Byggherredriven detaljplaneprocess – frukostseminarium Göteborg 11 juni

Varmt välkommen till vårt frukostseminarium!

När: 11 juni kl 7.30-9.15
Var: COWI, Skärgårdsgatan 1, Göteborg

Det behövs 600 000 nya bostäder i Sverige till 2025 och mycket kritik har framförts att dagens byggtakt är för långsam, ofta till följd av en för långsam planprocess. Ett av regeringens förslag för att snabba upp byggtakten är att införa privat initiativrätt till detaljplaneläggning, vilket innebär att en byggherre på egen hand kan påbörja och genomföra en stor del av detaljplanearbetet.

Vid detta seminarium tar vi upp flaskhalsar i nuvarande detaljplaneprocess och tankar kring om, och i så fall hur, en byggherredriven planprocess kan förändra detta. Kommer det resultera i en effektivisering av planarbetet, som i sin tur minimerar flaskhalsar och minskar risken för förseningar i planprocessen?

Vid frukostseminariet medverkar Dick Hedman, stads- och samhällsbyggnadskonsult, som berättar om planer med utvecklad exploatörsmedverkan och sina erfarenheter av detta. Hans Svensson, projektchef från Wallenstam, kommer att ge exploatörens syn på exploatörsdriven planprocess och visa exempel från en sådan. Från samma exempel kommer Marie Haeger-Eugensson, specialist från COWI, att kort avsluta med att visa fördelen med ett samordnat arbetssätt över disciplingränser, vilket har getts möjligheter i och med den nya typen av planprocess.

 

Program

07:30 Ekologisk frukost

08:00 Flaskhalsar i dagens detaljplaneprocess och tankar kring utvecklad exploatörsmedverkan i planprocessen (Dick Hedman, stads- och samhällsbyggnadskonsult, DHAB)

08:25 En planprocess med många utmaningar – Kallebäcks Terrasser i Göteborg. Erfarenheter och fördelar och nackdelar med valt arbetssätt (Hans Svensson, Wallenstam och Marie Haeger-Eugensson, COWI)

08:50 Tid för diskussion

09:15 Tack för den här gången!

E-posta din anmälan med namn, företag och eventuella matpreferenser senast 7 juni till miljo.goteborg@cowi.com


Kontakta oss

COWI employee Marie Haeger-Eugensson

Marie Haeger-Eugensson
Technical Director
Water and Environment, West, Sweden

Tel: +46 10-850 14 80