Byggmiljöinventering - Frukostseminarium Göteborg, 29 november

Varmt välkommen till vårt frukostseminarium om vårt arbete med inventering av miljöfarligt byggnadsmaterial inför rivningar och ombyggnationer.

När: 29 november kl 7.30-9.15
Var: COWI, Skärgårdsgatan 1, Göteborg

Vi lever i en tid när det byggs mer än på länge i vårt samhälle. Nybyggnation innebär ofta rivning av äldre bebyggelse eller ombyggnation av gamla lokaler till modern utformning. Våra skolor, verksamhetslokaler och industribyggnader från 1970-talet eller tidigare rivs eller omvandlas till nya användningsområden när samhället förändras.

Varje projekt som omfattar rivning av byggmaterial innebär att en inventering behöver göras av miljöfarliga ämnen för att på rätt sätt sortera ut dem ur kretsloppet. Med rätt förutsättningar sparas i slutändan både tid och pengar med en smidig hantering både hos tillsynsmyndigheter och vid rivning.

Vid detta frukostseminarium diskuterar vi vid vilka tidsperioder olika byggmaterial har använts, hur vi identifierar de farliga ämnena i byggnader och vilka möjligheter och begränsningar som finns beroende på uppdragets syfte. Ambitionen är att ge en bild av vad som kan förväntas av en inventering beroende på vad som är möjligt att kontrollera med de förutsättningar som ges i uppdraget. Vad kan du som beställare tänka på för att få ut rätt information från inventeringen? Vad är skillnaden på en miljöinventering och en materialinventering? 

Program 
07.30 Ekologisk frukost
08.00 Byggmiljöinventering – bakgrund, syfte och metodik
08.50 Tid för diskussion
09.15 Tack för den här gången!

Anmälan och frågor: miljo.goteborg@cowi.com


Frukostseminariet kommer att hållas av specialister från COWI, varmt välkomna!

Krister Honkonen
Geolog med över 20 års erfarenhet av arbete med förorenade områden varav de senaste 7 åren i stor utsträckning har ägnats åt inventering av miljöfarliga byggmaterial. Kommer att ta upp begränsningar och möjligheter vid inventeringsarbetet och vikten av att beställaren och konsulten har samma målbild med uppdraget.
Niclas B Jacobsson
Geolog med över 17 års erfarenhet av arbete med olika slags förorenade områden varav cirka 7 år inom inventering av miljöfarliga byggmaterial. Kommer tala om de farliga byggmaterialens historik och praktiskt inventeringsarbete.