Frukostseminarium Automation, kontrollrum och Human Factors, Göteborg 19 september

Om oss Kalender

Frukostseminarium Automation, kontrollrum och Human Factors
När
: 19 september
Tid: 7.30-9.15
Var: COWI, Skärgårdsgatan 1 Göteborg

Program

  • 07.30 Ekologisk frukost
  • 08.00 Det ironiska med automation – vilka fallgropar bör vi se upp för i automationens spår? Ida Esberg, Human Factors Specialist på COWI
  • 08.00 Det ironiska med automation – vilka fallgropar bör vi se upp för i automationens spår? Ida Esberg, Human Factors Specialist på COWI
  • 08.25 Designprocessen för kontrollrum och styrsystem. Jeton Partini, Human Factors Specialist på COWI
  • 08.50 Tid för diskussion
  • 09.15 Tack för den här gången!

Anmälan och frågor miljo.goteborg@cowi.com

Välkommen till ett frukostseminarium med fokus på Human factors då vi kommer prata om automation, det ironiska med automation och belysa några av de fallgropar som lätt följer i automationens spår. Vi kommer också prata om designprocessen för kontrollrum och styrsystem ur ett Human factors perspektiv.

Automation förväntas överta många av de uppgifter vi människor gör idag och inom många områden har automation en helt avgörande roll. Vid automation och ny teknologi är målet oftast att effektivisera och göra processer mer säkra men hur hanterar vi människor automation och vilka fallgropar bör vi se upp för? Lägger vi till nya problem?

Automatisering och ny teknik inom industri leder också oftast till ett ökat behov av displayer och kontrollrum eller kontrollcenter. Hur bör vi gå till väga ur ett Human factors perspektiv när vi uppgraderar och uppdaterar kontrollrum och styrsystem? Hur anpassar vi systemet till operatören och vilka steg bör vi ta hänsyn till i en sådan process? Vi kommer att prata om de olika discipliner som används inom utformning och analys inför designprocessen så som HMI, larmhantering och organisationsmodeller.

Kontakta oss

Annika Olsen
Engineer, Consultant, Coordinator
Water and Environment, West, Sweden

Tel: +46 10-850 13 23