Vetenskaplig konferens – International Technical Meeting on Air Pollution Modelling and its Application

Klimatförändringar Kalender

Marie Haeger-Eugensson och Martina Frid deltar på internationell konferens i Hamburg för att presentera forskningsprojekt och poster. Konferensen är ett forum för att diskutera vetenskaplig utveckling och applikationer, relaterade till luftföroreningsmodellering från regional till global skala.

Marie Haeger-Eugensson presenterar ett forskningsprojekt som är gjort i samarbete med SMHI, där fyra olika typer av spridningsmodeller för luftkvalitet i markplan i tätbebyggda områden utvärderats. Martina Frid presenterar poster om potentialen att minska CO₂ utsläpp och förbättra lokala halter av NO₂ baserat på sammansättning av fordonsflottan och typen av drivmedel man använder – för att eventuellt nå en fossilfri fordonsflotta till 2030.

Kontakta oss

COWI employee Marie Haeger-Eugensson

Marie Haeger-Eugensson
Technical Director
Water and Environment, West, Sweden

Tel: +46 10-850 14 80