Lunchseminarium - Exploatering i komplex miljö i centrala Göteborg, 1 juni

Om oss Kalender

Varmt välkommen till vårt lunchseminarium den 1 juni!

Ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser i världen har under ett 20-tal år varit att mer effektivt använda outnyttjade områden i staden, ofta kallade ”brown field”, och även att förtäta inom befintlig stadsstruktur. För Göteborgs del har här Centralenområdet identifierats, där en potential finns att exploatera bostäder, kontor och verksamheter i ett mycket centralt läge.

Området begränsas dock av bland annat Götaleden som utgör en stor barriär till Göta älv. För att överbrygga barriären från leden och även frigöra markyta för exploatering planeras en byggbar överdäckning. Området är dock mycket trafikbelastat vilket ger höga luftföroreningshalter. För att undersöka om miljökvalitetsnormerna för luft kommer medge den planerade utvecklingen av området har ett stort antal scenarier med flera olika åtgärder testats.

Representanter från tre olika förvaltningar inom Göteborgs Stad kommer att presentera hur de har tänkt när det gäller planering och vilka utmaningar dessa planer omfattat. COWI kommer presentera hur man tänkt när det gäller olika typer av lösningar och den iterativa process mellan kommunen och COWI som varit under projektet.

Datum: onsdag 1 juni 2022
Tid: 11.30-13.00
Plats: Platinan, Vikingsgatan 3, Göteborg – välkommen till vårt nya kontor!

Läs mer och anmäl dig här.

Kontakta oss

Annika Olsen
Engineer, Consultant, Coordinator
Water and Environment, West, Sweden

Tel: +46 10-850 13 23