Människa och teknik - Frukostseminarium Göteborg, 20 september

Varmt välkomna till vårt frukostseminarium om människa och teknik utifrån ett säkerhetsperspektiv med fokus på human factors.

När: 20 september kl 7.30-9.15
Var: COWI, Skärgårdsgatan 1, Göteborg

I dagens samhälle är tekniken närvarande i stort sett överallt. Både i det privata och offentliga livet, och inte minst i våra arbetsliv, möts människa och teknik. 

En allt högre grad av automatisering inom exempelvis industri och transport antas underlätta för oss människor, samtidigt som vi förväntas hänga med i teknikutvecklingen och anpassa våra färdigheter därefter. Detta är möjligt inom vissa gränser eftersom människor är flexibla, men vet vi var dessa gränser går och förstår vi vad "priset" för denna anpassning blir?

Vid detta frukostseminarium diskuterar vi vad vi har att vinna på en högre grad av förståelse för människans förutsättningar och begränsningar. Kort sagt: hur kan vi tänka mer människotillvänt – både i planering och drift, för hållbar interaktion mellan människa och teknik.

Program 
07.30 Ekologisk frukost
08.00 Anpassa människa eller teknik?
08.50 Tid för diskussion
09.15 Tack för den här gången!

Anmälan och frågor: miljo.goteborg@cowi.com


Frukostseminariet kommer att hållas av specialister från COWI, varmt välkomna!

ANETTE WEDIN
Riskanalytiker med inriktning mot human factors och säkerhetskultur, samt tekniska riskanalyser, främst inom industri. Anette kommer prata om människans förmågor och begränsningar som en del i säkerhetssystemet. 
 
GÖRAN DAVIDSSON
Riskanalytiker med lång erfarenhet av människa-teknik-organisationsanalyser inom industri, transport och sjukvård. Göran kommer prata om interaktion mellan användare och system.