Seminarium: Kemisk återvinning av textila avfallsströmmar, Göteborg, 13 oktober

Om oss Kalender

Varje år kastar vi svenskar i genomsnitt 7,5 kilo textil i hushållssoporna som sedan eldas upp. Värdet av 80 000 ton textil går därmed bokstavligen upp i rök. Därför behöver nya cirkulära värdekedjor utvecklas.

Kemisk återvinning är ett samlingsnamn för många olika tekniska processer. I detta seminarium får du en inblick i hur textiler kan återvinnas med olika processkoncept beroende på textilens sammansättning, textila strömmar, kemisk återvinningsteknik och slutprodukter.

Några av Sveriges ledande aktörer i denna värdekedja är på plats och du får ta del av Södra och Renewcell kemiska återvinningsprocesser som idag är industrialiserade samt att COWI/RISE och Chalmers presenterar sina pågående forskningsprojekt.

Frukost serveras klockan 08.00. Seminariet pågår kl 08.30-09.30.

Läs mer och anmäl dig här

Kontakta oss

Marléne Bagleborn
Engineer, Technical Designer, Adm.
Industry, Sweden

Tel: +46 704 09 50 16