Seminarium: Vätgasrevolutionen - så ska förnybar el omvandlas till grönt bränsle, 31 augusti

Om oss Kalender

I takt med att förnyelsebara energikällor kommer utgöra en större andel av vår elproduktion kommer det att uppstå ett behov av att lagra och omvandla el till gröna bränslen. Vätgas har potentialen att fungera både för lagring och som bränsle för till exempel tunga transporter på land och till havs.

Inom ett par år kommer en anläggning för omvandling av förnybar el till vätgas att stå klar i Göteborgs Hamn. Anläggningen kommer att vara den första i världen som placeras i en hamn. Men hur funkar det? Hur mogen är tekniken? Var finns fordonen? Är det kommersiellt gångbart? Vilka hinder finns för att tekniken ska bli en del i den gröna omställningen i Göteborg och Sverige?

Välkommen till ett seminarium där vi på COWI tillsammans med Göteborgs Hamn och det norska kraftbolaget Statkraft berättar mer om det unika projektet och den kanske hetaste tekniken inom den gröna omställningen.

Efter seminariet följer mingel med dryck och tilltugg.

Välkommen!

Datum: 31 augusti

Tid: 15.00 -16.00 med efterföljande mingel

Plats: COWI, Vikingsgatan 3, Göteborg, plan 9

Medverkande: Viktor Allgurén, Head of Innovation, Göteborgs Hamn, Anna Alexanderson, Senior Business Developer, Statkraft Hydrogen och Anna Berggren, Senior Market Director, COWI.


Anmäl dig här

Kontakta oss

Pontus Haag profile picture

Pontus Haag
Head of Department
Communication, Sweden

Tel: +46 10 850 13 64