Strategisk lokalförsörjning - Konferens Stockholm, 26-27 november

Strategisk lokalförsörjning är i fokus och det har blivit allt viktigare att arbeta samordnat för att möta framtida lokalbehov. På konferensen som anordnas av Ability Partner kan du lyssna till COWIs experter inom området.

När: 26-27 november
Var: Scandic Hasselbacken, Stockholm

Ur programmet:

Måndag 26 november 9.50-10.40
Strategier för en ökad effektivitet och lönsamhet i den kommunala fastighetsverksamheten – strategisk lokalförsörjning 2.0

 • Samlad styrning kring samhällsplanering och lokalförsörjning har börjat komma högt upp på kommunens agenda för att möta framtida lokalbehov
 • Fokus ligger på optimering av sitt resursutnyttjande gällande lokalfrågor – vad innebär det i praktiken?
 • Hur når du en ökad effektivitet och lönsamhet i din fastighetsverksamhet?
 • Genomgång och djupdykning i några av nycklarna för en framgångsrik fastighetsverksamhet – att nå en kommungemensam process och struktur för
  - Ägandestrategier
  - Behovsbedömning och lokalförsörjning
  - Fastighetsförvaltning

Pär Carlsson
Chef förvaltningsstöd, COWI

Pär är chef för förvaltningsstöd på Cowi Sverige. Han har 27 års erfarenhet inom bygg- och förvaltningsbranschen varav 15 år inom offentligt fastighetsföretagande. Pär har en lång erfarenhet som rådgivare för verksamhetsutveckling av offentliga fastighets- och FM-organisationer och har tidigare arbetat som fastighetschef i olika kommuner.


Tisdag 27 november 12.45-13.35
Hur bedömer du behov av kommunal service och tar rätt beslut om lokalernas utveckling när demografin förändras?

 • Strategisk lokalförsörjning – hur arbeta med lokalstrategier när demografin förändras?
 • Hur beräknar du egentligen kommunal service utifrån befolkningsprognoser?
 • Hur ska en process för behovsbedömning se ut för att du ska göra säkra prognoser och ta goda beslut kring lokalernas utveckling?
 • Hur kommer kapacitetsbedömningen in och hur beräknar och analyserar du på bästa sätt en lokals fulla kapacitet?
 • Resultat från aktuellt FoU-projekt i samarbete med SKL

Inger Fredriksson
Rådivare inom lokalförsörjning, COWI

Inger är rådgivare inom lokalförsörjning på COWI. Hon har lång erfarenhet av praktiskt och strategiskt lokalförsörningsarbete, senast från sin tjänst som lokalstrateg i Trollhättans stad. Under anförandet berättar Inger om ett FoU- projekt inom behovsbedömning av kommunal service och hur du arbetar med det när demografin förändras.

För anmälan och mer information besök konferensens hemsida.