Strategisk lokalförsörjning - konferens Stockholm, 15-16 maj

Strategisk lokalförsörjning är i fokus och det har blivit allt viktigare att arbeta samordnat för att möta framtida lokalbehov. På konferensen som anordnas av Ability Partner kan du lyssna till COWIs experter inom området.

När: 15-16 maj
Var: Hotell Hasselbacken, Stockholm

Ur programmet:

Onsdag 15 maj 10.10-11.00

Hur når du en ökad effektivitet och bättre ekonomi i din fastighetsverksamhet?

 • Hur kommer du runt problem med liten och svag styrning av fastigheter och lokaler i din organisation?
 • Hur undviker du otydliga uppdrag och ansvar?
 • Genomgång och djupdykning i några av nycklarna för en framgångsrik fastighetsverksamhet – att nå en kommungemensam process och struktur för
  o Ägandestrategier
  o Behovsbedömning och lokalförsörjning
  o Fastighetsförvaltning

Pär Carlsson
Marknadschef projekt- och förvaltningsstöd, COWI

Pär Carlsson har över 27 års erfarenhet inom bygg- och förvaltningsbranschen varav 15 år inom offentligt fastighetsföretagande. Pär har beskrivits som en av landets mest kunniga experter inom strategisk lokalförsörjning.

 

Onsdag 15 maj 11.30-12.30

Praktikfall: Så bygger du upp en effektiv och kvalitativ process för lokalinvesteringar

 • Hur vi genom en ny lokalinvesteringsprocess säkrar bra beslut kring fastighetsutveckling
 • Att nå en kommungemensam process, organisation och riktlinjer för bostadsförsörjning, markförsörjning, lokalförsörjning och fastighetsförvaltning
 • Lokalförsörjningsplanen som verktyg för att tillgodose lokalbehoven på lång och kort sikt
 • Beställarrollen och att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet från förstudie och beställning till genomförande

Inger Fredriksson
Rådgivare inom lokalförsörjning, COWI

Inger är rådgivare inom lokalförsörjning på COWI. Hon har lång erfarenhet av praktiskt och strategiskt lokalförsörjningsarbete.

För anmälan och mer information besök konferensens hemsida.

Kontakta oss

Maijlén Svelenius
Chief Specialist
Communication SE, Sweden

Tel: +46 708201535