Webinar - Kommer ny lag att ge netto-noll-utsläpp från byggsektorn, 13 oktober

Om oss Kalender

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, och målet för 2045 är att sektorn ska nå netto-noll-utsläpp.

Den 1 januari 2022 träder en ny lag i kraft: Lagen om klimatdeklarationer för byggnader. Genom att öka kunskapen om klimatpåverkan ska byggandets klimatpåverkan minska. Från och med årsskiftet måste byggherrarna beräkna och synliggöra den klimatpåverkan som uppstår vid uppförande av nya byggnader. Det är ett steg på vägen men vilken effekt kommer det ha och vad behöver vi mer göra?

Onsdag den 13 oktober kl 8.00 – 9.10 bjuder COWI och Arkitema in till ett digitalt seminarium, där Filip Elland, hållbarhetschef Castellum och Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad diskuterar hur den nya lagen kan bidra till en hållbar stadsutveckling, vilken effekt den kan uppnå och vad som krävs för att uppnå ett klimatneutralt samhälle på sikt.


Datum: onsdag 13 oktober 2021

Tid: 08:00-09:10

Plats: Online

Anmälan: Webinar - Kommer ny lag att ge netto-noll-utsläpp från byggsektorn?

Kontakta oss

Ulrika Poole

Ulrika Poole
Engineer, Consultant, Coordinator
Civil, West, Sweden

Tel: +46 10-850 10 40