Webinar om Ekosystemtjänster i staden, 2 december

Om oss Kalender

Ekosystemtjänster i staden - integration i översiktsplaner och ökad tillgång med naturbaserade lösningar.

Varmt välkommen till vårt inspirationswebinar den 2 december.

Ekosystemtjänster (EST) handlar om ekosystemens bidrag till människors välbefinnande. I takt med ökad urbanisering behövs analyser och hållbara förslag om EST, för att aktörer ska kunna skapa blågrön hållbar stadsutveckling och uppnå miljömål.

På COWI genomför vi forsknings- och utvecklingsinsatser för att utveckla idéer, verktyg och metoder på området. I vårt webinar vill vi inspirera till hur man kan öka tillgång till EST och NBS i samhällen.

Naturbaserade lösningar (NBS) kan användas som blågrön infrastruktur för att tillhandahålla EST, hantera dagvatten, skapa resilience mot klimatförändringar, sanera mark och grundvatten, med mera.

Föredragshållare från COWI är Marie Haeger-Eugensson som är Forsknings- och utvecklingsansvarig inom division Samhällsbyggnad, Sara Khoshkar, Ph.D. inom ekosystemtjänster och MKB samt Paul Drenning, industridoktorand inom förorenade områden och ekosystemtjänster.

Välkommen att delta helt kostnadsfritt, anmälan görs här.


Var: Digitalt

När: 2 december kl 8:00-9:15

Läs mer här.

Kontakta oss

Annika Olsen
Engineer, Consultant, Coordinator
Water and Environment, West, Sweden

Tel: +46 10-850 13 23