MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Vår vision är att skapa framtidens hållbara samhällen. 2006 anslöt vi oss till FN:s Global Compact och sedan dess har vi årligen tagit fram en rapport om implementeringen av policies om hållbarhet och socialt ansvarstagande. Läs mer i våra Global Compact-rapporter.

Vi står också helhjärtat bakom FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling Sustainable development goals (SDG).

Hållbarhetsmålen började gälla i januari 2016 och innefattar 17 mål som ska uppnås fram till 2030 för att säkerställa en bättre värld för kommande generationer.

Vi arbetar kontinuerligt med att definiera hur våra tjänster kan bidra till att uppnå de globala målen, och vi har identifierat att fem av målen har en särskilt tydlig koppling till våra expertkunskaper och vårt åtagande att bidra till en hållbar framtid.

Det främsta av dessa mål är SDG 11: att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Självklart är det dock så att de 17 målen hör ihop: för att uppnå ett av dem behöver man också arbeta med områden som rör de andra.

EXEMPEL PÅ HUR VI BIDRAR TILL EN MER HÅLLBAR FRAMTID

"JAG VILL BIDRA TILL ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN I RÄTT RIKTNING"

Hur kan vi som samhälle välja ut och mäta hållbarhetseffekterna av olika lösningar? Ett nytt verktyg gör det lättare att omsätta bra idéer i praktiken. I den här videon med projektledaren Susanne Vedel Hjuler får du veta mer om hennes målmedvetna arbete för att göra framtiden mer hållbar.