1,4 kilometer borrkärnor säkrar hållfasthet i ny tunnelbanelinje

Tunnelbanor Nyheter

2018-06-01

1,4 kilometer borrkärnor. 10 olika borrplatser. Borra ned till 140 meters djup. Allt för att säkerställa att ett av Norges största tunnelbaneprojekt byggs på säker mark.

För att säkerställa hållfastheten i tunnlarna i ett av de största infrastrukturprojekten i Norge analyserar en grupp geologer sediment och bergarter i borrkärnorna.

Projektet vanns av COWI och Multiconsult i september 2017 och omfattar byggandet av en ny tunnelbanelinje från Majorstuen i Oslo till Fornebu centrum.

Laura Smids Arneson är en av de geologer som arbetar med de 140 meter långa borrkärnorna. Sammanlagt 1,4 kilometer borrkärnor ska analyseras.

Det är en tidskrävande process. Vi öppnar varje box, tittar på geologin och litologin och undersöker varenda spricka för att se om det är en naturlig spricka eller ett mekanisk brott. Men alltihop är egentligen bara normala tekniska utmaningar. Du tar reda på vad du har framför dig och förhåller dig till det.
Laura Smids Arneson Teknisk geolog, COWI
COWIs analyser kommer att avslöja eventuella sprickor och anomalier som kan orsaka att vatten läcker in och därför kräver särskilda säkerhetsåtgärder. Resultatet av analyserna utgör grunden för säkerheten i tunnlarna. Se videon nedan för mer information.

OM FORNEBULINJEN:

  • Linjen är 8,2 kilometer lång och förbinder Fornebu centrum med Majorstuen. Enligt planen går 5,6 kilometer av sträckan genom Oslo.
  • Sex nya stationer kommer att byggas: I Oslo planeras nya stationer i Vækerø och Skøyen. I Bærum planeras nya stationer för Koksa-området, mellan Snarøyveien och Rolfsbukta (en station vid Telenors huvudkontor med utgångar på endera sidan av Snarøyveien, en station nära Telenor Arena med nedgångar från båda sidor av Oksenøyveien och en station vid Lysakers järnvägsstation).
  • Restiden blir cirka 12 minuter från Fornebu till Majorstuen.
  • Tunnelbanan går helt genom en tunnel under marken.

Kontakta oss

Knud Erik Christensen
Senior Market Director
Major Projects, Denmark

Tel: +45 56401073