4 sätt att göra datacenter mer hållbara

2023-03-20

Molnlösningar, streamingtjänster och digitala tjänster kräver idag en enorm datakraft. Datakraften finns i datacenter som slukar enorma mängder el och genererar värme som skapar ett kylbehov. Idag står datacenter för koldioxidutsläpp i nivå med flygindustrin. Datacenter står för fyra procent av den globala elkonsumtionen. Siffror som beräknas öka i takt med digitalisering och AI-lösningar.    

Vad är ett datacenter?  

Ett datacenter kan beskrivas som stora hallar fyllda med servrar, brandväggar, routers och lagringsskåp där data lagras. Vi kan se datacenter som en samlingsplats där alla möjliga företag lagrar sin data, vilket hjälper dem att utveckla sin IT-infrastruktur. 

Hur kan vi då göra datacenter mer hållbara? 

1. Val av plats är avgörande 

För att bygga ett hållbart datacenter är det viktigt att välja en lämplig plats. Platsen påverkar alla aspekter av byggprocessen, inklusive strömförsörjning, tillgänglighet för anställda, lokal planering och bestämmelser. Om framtida anställda tvingas åka bil i stället för kollektivtrafik till arbetsplatsen skapas en större klimatpåverkan över tid. Genom att välja en optimal plats kan man uppnå maximal effektivitet när datacentret är i drift.

2. Bygg med hållbar design för framtiden

Att bygga hållbart måste vara en central del av designen för att minska koldioxidutsläppen från byggandet av anläggningarna. Att frångå material med hög klimatbelastning är avgörande. Idag används främst traditionella material som stål och betong. Trä och återbruk av material med stort klimatavtryck är andra vägar framåt för att bygga mer hållbart. Genom att använda miljövänliga och hållbara byggmaterial minskar vi mängden avfall och det behov som finns för att använda energi och skaffa nya material för att utföra underhåll.

3. Energieffektiva lösningar

För att förbättra effektiviteten och minska energiförluster är det viktigt att optimera driften av datacentret, något som borde finnas i åtanke redan i designfasen. För att uppnå det kan vi använda tekniker som återanvändning av värme, recirkulerande vatten och förnybar energi som vind- och solenergi. Genom att använda dessa tekniker hjälper vi även till att förbättra anläggningens effektivitet och minska dess miljöpåverkan.   

4. Synergieffekter med samhället

För att ett datacenter ska bli koldioxidneutralt behöver det integreras bättre i samhället. Datacentret producerar en stor mängd värme när den kyler sina serverrack, vilket kräver mycket energi. För att minska energiförbrukningen kan vi förbättra energiplaneringen och integrera olika sektorer i energisystemet. Ett exempel på det är att använda överskottsvärmen från datacentret till fjärrvärme i närliggande samhällen som då slipper investera i mer värmeförsörjning. På så sätt uppnår vi synergieffekter i samhället och minskar anläggningens miljöpåverkan.

Datacenter är viktiga för både privata och offentliga organisationer runt om i världen eftersom de står för en stor del av elförbrukningen och växthusgasutsläppen. Därför är det viktigt att tänka på hur och var vi bygger datacenter för att möta framtida behov och samtidigt minska deras påverkan på klimatet. 

Kontakta oss

Anna Berggren
Senior Market Director
Business Development, Sweden

Tel: +46 108501574