Är du Fit for 55? Allt du behöver veta

2023-04-28

Nyligen klubbades det sedan länge planerade klimatpaketet ”Fit for 55”. Paketet är ett sätt att nå EU:s och medlemsstaternas klimatmål till 2030 för att i nästa steg nå ett klimatneutralt EU 2050 i enlighet med den europeiska klimatlagen. 

Paketet innehåller totalt tolv åtgärder som skärper EU:s klimatlagstiftning och tillsammans utgör en plan för hur EU ska nå sina klimatmål. EU:s nettoutsläpp av växthusgaser ska minska med minst 55 procent till 2030 jämfört med nivåerna 1990. Klimatpaketet fick ganska lite utrymme när det klubbades i mitten av april. Men har långtgående betydelse för EU och Sveriges klimatarbete.  

– Klimatpaketet är omfattande och kommer att betyda mycket för den gröna omställningen. I Sverige har vi kommit långt och vissa av målen är mindre ambitiösa än vad vi redan uppnått. Idag har Sverige 60 procent förnybar energi medan EU:s nya mål är minst 40 procent. Men det ska sättas i relation till att bara drygt 20 procent av all energi inom EU är förnybar idag, säger Anna Berggren, marknads- och hållbarhets chef på COWI.   

Kraven på flyget skärps

För att nå målet om minskade växthusgaser ska antalet utsläppsrätter minskas med 60 procent och gratis utsläppsrätter blir ett minne blott. Branscher som tidigare inte behövt betala för sina utsläpp kommer nu få göra det. Fastighetsbranschen, sjöfart, vägtransporter och flyg kommer nu få betala för sina utsläpp. Vilket sätter press på att öka takten i den gröna omställningen. Även priset på flygresor kommer att gå upp menar bedömare. 

– Att transportnäringen nu kommer få betala för utsläppsrättigheter innebär ett stort steg framåt. Hittills har transporter undantagits fast de stått för en tredjedel av koldioxidutsläppen. Det har såklart varit en bromskloss, säger Anna Berggren.  

”Fit for 55” det här behöver du veta: 

  • Gratis utsläppsrätter till flyget kommer att fasas ut till 2026 
  • Bolagen som säljer flygbränsle på europeiska flygplatser måste öka andelen hållbart flygbränsle från 2 procent 2025 – 70 procent 2050. 
  • 2030 ska 40 procent av EU:s energianvändning komma från förnyelsebara källor. 
  • Laddstationer var sjätte mil längs större vägar för personbilar 2025 och för lastbilar 2030.
  • Tankstationer för vätgas var tjugonde mil längs större vägar från 2030.

Som en effekt av den nya lagstiftningen instiftas en klimatfond om nästan 1 000 miljarder kronor som ska stötta medborgare och småföretag som kortsiktigt drabbas av kostnader till följd av den gröna omställningen.

Kontakta oss

Pontus Haag profile picture

Pontus Haag
Head of Department
Communication, Sweden

Tel: +46 10 850 13 64