Årlig bolagsstämma för COWI Holding A/S – PRELIMINÄR dagordning

Den årliga bolagsstämman för COWI Holding A/S kommer att hållas torsdag 22 mars 2018 klockan 15:30 i matsalen på COWI Holding A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby, Danmark.

Om du vill lägga till en punkt på dagordningen för den årliga bolagsstämman måste du skicka in den till styrelsen i god tid före stämman för att den ska tas upp på dagordningen.

Alla sådana punkter från aktieägare måste skickas till styrelsen via kansliet (att: Linda Vedel Andersen,  lva@cowi.com) senast onsdag 7 februari 2018.

Kallelsen till den årliga bolagsstämman planeras att skickas ut den 7 mars 2018.

Läs den preliminära dagordningen på engelska här.

Läs den preliminära dagordningen på danska här.

Med vänlig hälsning
COWI A/S

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018