Foto: KRILOV

Avancerad återvinningscentral förvandlar avfall till tillgångar

Med en banbrytande ny återvinningscentral tar Köpenhamns stad och Amager Ressourcecenter (ARC) ytterligare ett steg mot cirkulär ekonomi. COWI har tilldelats det övergripande konsultkontraktet.

27.04.2017

När invånarna i Köpenhamn besöker den nya återvinningscentralen som snart öppnar i Sydhavn kommer de att få se sitt avfall med helt nya ögon. Här behandlas avfall som en tillgång som antingen kan återanvändas direkt eller användas för att tillverka nya varor.

När köpenhamnarna har lämnat sitt avfall eller återvinningsmaterial kan de passa på att ha picknick i den närliggande parken. Skolelever kan komma på studiebesök och se hur avfallshanteringen går till, och lära sig att avfall kan vara en tillgång.

Det här är några av de viktigaste funktionerna i en ny, banbrytande återvinningscentral i Köpenhamn, där COWI kommer att ha det övergripande konsultansvaret med Krilov Arkitekter som underkonsulter.

– Analyser visar att återvinning ger stora ekonomiska fördelar, både för företag och samhället i stort. Det finns stora outnyttjade möjligheter, och återvinningscentralen i Sydhavn är ett steg i rätt riktning. Målet är att stödja utvecklingen av lösningar för att återanvända material för att skapa nya mervärden i nya sammanhang, och samtidigt lära allmänheten att avfall inte bara är sopor – det är en tillgång, säger Torben Frandsen Nielsen, huvudprojektledare för Waste and Contaminated Sites.

Nytt flaggskepp i Köpenhamn

Återvinningscentralen Sydhavn Genbrugscenter har ritats av arkitektbyrån BIG. Den blir det nya flaggskeppet för Köpenhamns stad och Amager Ressourcecenter (ARC).

Initiativet ligger i linje med danska regeringens resursstrategi: ”Denmark without waste” (Danmark utan avfall): år 2022 ska dubbelt så mycket avfall som i dag återvinnas, med undantag för konstruktions- och byggavfall.

FAKTA

  • Vid infarten till Sydhavns återvinningscentral kommer besökarna att kunna lämna in saker som kan återanvändas eller repareras, till exempel gamla brädor och tegelpannor.
  • För att främja och stödja övergången till cirkulär ekonomi ska minst 50 % av det material som används för att bygga Sydhavns återvinningscentral återvinnas eller certifieras enligt hållbarhetsstandarder.
  • På centralen kommer det också att finnas verkstäder, ett område för utställning, servering och lek och en föreläsningssal.
  • Projektet påbörjades i februari i år och ska vara klart i slutet av 2018.
  • I tidskriften Engineering News Records senaste rankning utsågs COWI till världsledande inom avfallshantering och återvinning, mätt i omsättning. Läs mer. COWIs konsulttjänster inom avfallshantering omsatte 29,5 miljoner dollar år 2015.

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018