Analys av flygvideodata kan öka trafiksäkerheten

En ny programvara för drönarbilder, Data From Sky, kan förbättra trafiksäkerheten och trafikflödet och underlätta trafikdesign.

21.06.2016

Data From Sky är en specialiserad lösning för automatisk analys av trafikflöden i flygvideomaterial. Den har utvecklats av det tjeckiska företaget RCE Systems med COWI som främsta samarbetspartner.

– Den här programvaran ger helt nya möjligheter. Den erbjuder helautomatiska beräkningar av en mängd olika trafikparametrar, som hastighet, trafiktäthet och passageräkning, säger Jonas Hammershøj Olesen, Project Director på COWI. 

500 analyserade timmar

Programvaran upptäcktes i ett tidigt skede när RCE Systems fortfarande var osäkra på hur potentialen skulle kunna maximeras.

– Eftersom vi jobbar med trafikövervakning tänkte vi att det var värt att testa, och resultatet blev riktigt bra, säger Jonas Hammershøj Olesen.

Hittills har programvaran analyserat 500 timmars trafikövervakning.

– Kvaliteten är väldigt hög. Redan med de data vi har i dag kan vi snart skapa en allmän prognos om trafikbeteenden. Den typen av kunskap kan bli värdefull för detaljplaneringen i framtida projekt, säger Jonas Hammershøj Olesen.

PROJEKTINFORMATION

Intensiv morgontrafik på Christmas Møllers Plads i Köpenhamn. Här kan data extraheras för att skapa bra underlag för nya och bättre trafiksäkerhetslösningar i städer. Se drönarfilmer från COWI på Vimeo.

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018